Burggraaf Media, gevestigd aan De Wildkamp 25, 8162GH in Epe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy ontzettend belangrijk en zorgen er voor dat alle persoonsgegevens die u met ons deelt, zorgvuldig worden behandeld. Door middel van deze privacyverklaring vertellen wij graag hoe wij dat doen. Heeft u er toch nog vragen over? Wij staan graag voor u klaar via: privacy@burggraafmedia.nl.

Persoonsgegevens die Burggraaf Media verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van één of meerdere van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die u bij ons afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Bankrekeningnummer
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Burggraaf Media verwerkt

De website en/of diensten van Burggraaf Media hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze uiteraard toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen uiteraard niet nagaan of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo wordt voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u in de veronderstelling zijn dat Burggraaf Media zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, stuur dan een mail naar privacy@burggraafmedia.nl. Wij verwijderen wij deze informatie uiterlijk binnen 4 weken.

Met welk doel verwerkt Burggraaf Media persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te handelen nadat u een product of dienst bij ons heeft afgenomen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen, mocht dit nodig zijn om de dienst uit te voeren die u bij ons heeft afgenomen.
 • Om onze goederen en diensten te leveren die u bij ons heeft afgenomen.
 • Om u te kunnen informeren over onze diensten en producten (of wijzigingen daarvan) die u eerder bij ons heeft afgenomen. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Burggraaf Media neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die voor u nadelige gevolgen kunnen hebben.

Hoe lang Burggraaf Media persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan dat noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Burggraaf Media de gegevens heeft gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u ons vanzelfsprekend mailen via privacy@burggraafmedia.nl.

Delen van persoonsgegevens door Burggraaf Media met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Mochten wij in specifieke andere gevallen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, dan doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Burggraaf Media gebruikt

Burggraaf Media gebruikt cookies op www.burggraafmedia.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken 4 soorten cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Deze hebben een puur technische functionaliteit en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
 2. Statistiek-cookies
  Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens over het gebruik van onze website en die ons helpen om de website te optimaliseren. Voor het verzamelen van deze cookies gebruiken wij Google Analytics. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd. Verder hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 3.  Voorkeur-cookies
  Deze helpen uw voorkeursinstellingen (zoals bijvoorbeeld uw cookievoorkeuren) te onthouden.
 4. Marketing-cookies
  Deze cookies houden uw surfgedrag bij. Ook cookies uit embedded content afkomstig van diverse social media websites (zoals bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest) vallen onder deze cookie-categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich uiteraard ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De werkwijze van de verschillende browsers kunt u teruglezen via de volgende links: ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, dan kunt u niet meer van alle functionaliteiten van Burggraafmedia.nl gebruik maken en content dat is ge-embed kan niet meer worden getoond. De kwaliteitsbeleving van onze website kan hierdoor minder worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Burggraaf Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Burggraaf Media een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een leesbaar digitaal bestand (excel of pdf) naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen privacy@burggraafmedia.nl.

Om te kunnen vaststellen dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak alstublieft in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer of identiteitskaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) en Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitskaart) zwart. Dit adviseren wij ter bescherming van uw privacy. Burggraaf Media reageer uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Burggraaf Media wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Burggraaf Media persoonsgegevens beveiligt

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, mail dan direct naar privacy@burggraafmedia.nl.

Burggraaf Media heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De interne servers en apparaten van Burggraaf Media zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Burggraaf Media verstuurt uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • De medewerkers van Burggraaf Media die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Door het continu veranderende media- en privacylandschap, is het mogelijk dat onze privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Zodra deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Versie 1.3 – mei 2018]